Sök
Stäng denna sökruta.

Köp vid distansförsäljning och avtal utanför affärslokaler

Vid distansförsäljning gäller, utöver bifogade avtalsvillkor, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som bland annat innefattar ångerrätt. Ångerrätt innebär att en konsument har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från mottagandet av en beställd vara. För att ha rätt till full återbetalning för en vara får inte varan hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle varan hanteras utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad varan minskat i värde. För att ångra ett köp ska konsumenten, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till vår kundtjänst på info@bilhus1.se. Det går också bra att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram här: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

Varan skall återsändas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Fraktkostnader och expeditionsavgifter står konsumenten själv för. Vid utnyttjande av ångerrätten står konsumenten för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under handläggningstiden, ångerfristen eller transporten. Det åligger kunden att säkerställa att varan levereras i samma skick som då köpet genomfördes. Varan är i kundens ägo tills vi mottagit returen. Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot meddelandet om utövande av ångerrätten. Vid ånger av en vara får vi dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan. 

Vi vill köpa din bil!

Max 10 år gammal och mindre än 20 000 mil.